Akademie

        

Grondslagfase

Die Grondslagfase van Laerskool Vredendal bestaan uit 10 klasgroepe vanaf  Gr. R tot Gr. 3.  Die getal leerders groei jaarliks en wissel van 290 tot 300 leerders.  Die Grondslagfase-personeel is almal goed gekwalifiseerde onderwysers met jare ondervinding.  Vergaderings word gereeld gehou en kursusse bygewoon om op hoogte te bly van die nuutse verwikkelinge in die onderwys en programme word gereeld hierby aangepas.

                    

Die Grondslagfase is bevoorreg om  klasassistente in die klaskamer te hê wat die opvoeder ondersteun en met leerders help.  Dit help dat klasse in kleiner groepe onderrig kan word en baie meer aandag kry. Ons leerondersteuningsopvoeder en arbeidsterapeut, is van groot hulp in die Grondslagfase, waar leerders met probleme bygestaan en gehelp word.  Van ons leerders gaan ook gereeld vir arbeidsterapie en spraakterapie na terapeute in die dorp.  Ons is ook baie bevoorreg om Tina Cowley leesondersteuning tydens skoolure aan te bied.

Ons Gr. R-klas is ‘n pragtige  klas met ‘n goed opgeleide opvoeder en klashulp wat leerders gereed maak vir die formele skool.  Hier kry leerders geleentheid om speel-speel te ontwikkel en vertroud te raak met die skoolomgewing.  Hulle skakel reeds vroeg in by aktiwiteite van die skool.

Die Grondslagfase leerders gaan gereeld op klasuitstappies wat leerders baie geniet.  Hulle neem deel aan sport en speel reeds vanaf Gr. 1 wedstryde in rugby, krieket en netbal.  Hulle word blootgestel aan massadeelname in verskillende sporte soos atletiek, rugby, krieket, tennis, netbal en skaak.  Hulle kry ook die geleentheid om aan eisteddfods deel te neem en ander kultuurbedrywighede soos koor, lyndanse, spreekkore en konserte. Ons leerders het ook die voorreg om blokfluit en musiek gedurende skooltyd te neem.

Ons Grondslagfase-leerders kry ook geleentheid om tydens ons Sport- en kultuur prysuitdeling erkenning vir hul prestasies te ontvang.  Tydens die jaarlikse prysuitdeling word daar ook erkenning gegee aan die toppresteerders op kultuur en sportvlak.

Op akademiese gebied is ons besonder trots op die sistemiese evaleuring- uitslae waar ons gereeld met ‘n LITNUM-toekenning geloon word.  Ons leerders neem ook aan die WOW-spelkompetisie deel en vaar baie goed tot op nasioniale vlak.

 

Intersen Fase

Ons spreuk “Harde werk gee kinderdrome vlerke”, word deur ons skoolhoof, onderwysers en leerders uitgeleef.  Nie net is akademie`n prioriteit nie, maar kinders se emosionele intelligensie word ook aangespreek. As akademiese fasiliteit spog Laerskool Vredendal met puik, gekwalifiseerde Intersen-onderwysers met `n liefde vir hul vakgebied.

               

Elke kind is `n wenner en daarom word daar inklusief onderrig, waar kinders toegelaat word om deur hul foute te leer.  Leerdervriendelike klaskamers is toegerus met die nuutste tegnologie om die kwaliteit van onderrig en leer te verbeter.  Klasassistente help ook hier.

Behalwe vir goeie dissipline, rus die akademie van Laerskool Vredendal  op `n paar sterk waarde-pilare: Respek, Omgee en Waardering

              

Akademiese toppresteerders word as volg beloon:

Kwartaalliks word erkenning gegee aan die TOP 15 leerders vir goeie prestasies in individuele vakke, d.m.v. `n sertifikaat.
By die jaarlikse Sterre-aand word aan die leerders wat deur die loop van die jaar die top 4-presteerders in die spesifieke vak was, erkenning gegee d.m.v. `n silwer balkie.
Erkenning word gegee aan die drie leerders met die hoogste gemiddelde persentasie in alle vakke behaal. Hulle ontvang elkeen `n goue balkie asook `n wisseltrofee.

Laerskool Vredendal spog met vele prestasies:

  • Die jaarlikse sistemiese-uitslae van Gr. 6’e in Wiskunde en Afrikaans is van die beste in die kring en is al met `n hele paar LITNUM toekennings beloon.
  • Leerders neem aan verskeie olimpiades en kompetisies deel. Die Wiskunde Conquesta Olimpiade spog elke jaar met `n hele paar diamant - en selfs platinum wenners.
  • Leerders neem jaarliks aan die WOW-spelkompetisie deel en behaal groot welslae.
  • `n Gees van weetgierigheid word aangewakker met die skryf van die kwartaallikse Algemene Kennis en Bybelvasvrae. CAMI-programme word deur die skool aangebied.
  • Ons skool is meer as `n gebou met vier mure met elke leerder se toekoms daarbinne - waar kinders inkom om te leer en uitgaan om te dien. Laerskool Vredendal streef daarna om leerders holisties op te voed.