Kontak Ons

Kontak ons aanlyn:

Kontak Besonderhede:

Telefoonnommer: (027) 213 3016
Faksnommer: (027) 213 5150

Epos-adresse:
Skool– kantoor@laerskoolvredendal.co.za
Skoolhoof – skoolhoof@laerskoolvredendal.co.za101010
Administratief – admin@laerskoolvredendal.co.za
Sportorganiseerder – sport@laerskoolvredenal.co.za
Departementshoof – dph@laerskoolvredendal.co.za
Finansies – fin@laerskoolvredendal.co.za 

Straatadres:
Skoolstraat
Vredendal
8160

Posadres:
Posbus 175
Vredendal
8160

Bankbesonderhede:
Rekeningnommer: 1690 940 120
Takkode: 504 906
Bank: ABSA, VREDENDAL
Naam van rekening: VREDENDALSE LAERSKOOLFONDS