Aansoeke

Aansoeke vir toelating in 2024

Neem Kennis

Neem asseblief kennis dat aansoeke vir 2025 vanaf 11 Maart – 12 April 2024 aanlyn by die WKOD se webblad gedoen moet word by 

Gou Spring

Nuwe Aansoeke: 

Gr 1 EN Gr 8

13 Maart tot 12 April

Gr R en RR

1 Augustus tot 16 Augustus

Gr 2 – 7

Gebruik gedrukte oorplasingsvorm